Biên soạn: Ngocmy123 Ngày đăng: 06/02/2020

321: Lượt xem 0: Download

ĐỒ ÁN THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRỒNG HOA LAN
Đánh giá Viết đánh giá Lượt xem (321)
Mã sản phẩm: DA2.112

Danh mục: 2. Đồ án, luận văn điều khiển IOT

Thể loại: Đồ Án Khối Ngành Kỹ Thuật

Giá bán: 5000
Giá bán: 850000

Thành tiền: 850000

Thông tin chi tiết

1. Các số liệu ban đầu:


- Kit Arduino Mega, NodeMCU và ngôn ngữ lập trình.


- Tài liệu về Arduino Mega, NodeMCU, Firebase.


- Thư viện về LCD, step motor, Arduino, ESP 8266, Firebase.


2. Nội dung thực hiện:


Nội dung 1: Tìm hiểu và nghiên cứu về các module Arduino, module
ESP8266, module L298, động cơ bước, cảm biến DHT11, cảm biến ánh
sáng, cảm biến mưa, cảm biến độ ẩm đất.


Nội dung 2: Giao tiếp Module ESP 8266 với Arduino Mega 2560.


Nội dung 3: Điều khiển các thiết bị theo cảm biến và thời gian thực.


Nội dung 4: Hiển thị thông tin trên web FireBase.


Nội dung 5: Thiết kế, lập trình và điều khiển thiết bị qua điện thoại.


Nội dung 6: Thiết kế mô hình sản phẩm.


Nội dung 7: Đánh giá kết quả thực hiện.

 


Xem demo

https://1drv.ms/u/s!AlYPJWqv49v4k607UT_yyaVzRqlBpA?e=HkslAz

Bình luận

0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bình luận

Danh sách nhận xét

Thanh toán đảm bảo

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ DOANDIENTU.COM

Gọi ngay
SMS
Liên hệ